Jdi na obsah Jdi na menu
 


Přijímací řízení - školní družina

INFORMACE PRO RODIČE – ZÁPIS DO ŠKOLNÍ DRUŽINY

Vážení rodiče,

blíží se konec školního roku a my již pomalu chystáme ten další.

Za normálních okolností bychom vás pozvali na schůzku do školy. Vzhledem k současné situaci však budeme realizovat předání informací a samotný zápis účastníků do školní družiny na rok 2020/2021 vzdálenou formou.

V tomto emailu Vás informujeme o dvou záležitostech – jak v naší škole funguje školní družina a jak proběhne zápis uchazečů do školní družiny.

 

 1. Jak naše školní družina funguje?

Naprostá většina z vás má již děti - školáky a možná také ve školní družině, takže pro vás to je pouze opakování, pro rodiče budoucích prvňáčků nebo pro zájemce, kteří své děti do školní družiny ještě neposílali, jde o důležité informace pro rozhodnutí, zda o umístění svého dítěte do školní družiny budete mít zájem.

Základní informace:

 • provoz ŠD ráno               6.50 – 7.35 hod.
 • provoz odpoledne          11.30 – 15.15 hod.
 • 2 oddělení ŠD                  - 1. oddělení: M. Smolková

                                             - 2. oddělení: J. Šenovská

      -       úplata za ŠD 50,- Kč na měsíc (platí se 3x ročně)

      -       odchody dětí ze ŠD jsou předem stanoveny:       - po obědě

                                                                                                   - 12.50 hod.

                                                                                                   - 14.30 hod.

                                                                                                   - 15.15 hod.

      -       odchody ze ŠD jsou zapsány v zápisních lístcích a vychovatelky se jimi řídí

      -       v případě, že děti budou navštěvovat náboženství – Děti si v určenou dobu vyzvedává paní katechetka nebo pan farář. Po skončení jsou děti přivedeny zpět do školy a pokračují v činnosti ŠD.      -    v případě účasti dětí na kroužcích bude toto řešeno následovně: Vedoucí daného kroužku si děti vyzvedává ve ŠD a odchází s nimi do jiné třídy. Po skončení se děti vrací zpět do ŠD.

-      změny odchodů se mohou během školního roku měnit (změna se opět poznačí do zápisního lístku)

 • odhlašování a přihlašování dětí probíhá v pololetí
 • omlouvání dětí se provádí písemně – omluvenkou se souhlasem rodičů, telefonická omluva nestačí

 

Kdybyste měli jakýkoliv dotaz ohledně školní družiny, na který byste nenašli odpověď, neváhejte kontaktovat školu na emailu reditelka@zsprus.cz nebo skolnidruzina@zsprus.cz , popř. na tel. č. 573 386 139.

 

 

Kritéria přijetí do školní družiny (přednostní přijetí):

1. žáci nejnižších ročníků (1. - 3. roč.) s pravidelnou denní docházkou do ŠD (ranní i  odpolední) 

2. žáci nejnižších ročníků (1. - 3. roč.) s pravidelnou denní docházkou do ŠD (odpolední nebo ranní) 

3. žák žije s jedním zák. zástupcem, který je zaměstnán 

4. žák žije s oběma zák. zástupci, kteří jsou zaměstnáni 

5. do ŠD dochází sourozenec žáka 

6. žák dojíždí do Základní školy Prusinovice 

7. žák bude do školní družiny docházet méně často než 4x v týdnu

8. žák bude do školní družiny docházet nepravidelně

 

Předpokládáme, že budou přijati všichni žadatelé, kapacita školní družiny v obou odděleních dohromady je 55 účastníků.

 

K úhradám za tento školní rok (2019/2020)

 

Naposledy byla provedena úhrada za zájmové vzdělávání za období leden – březen. Vzhledem k uzavření škol a školských zařízení jsme stanovili výši úhrady za měsíc březen na 25 Kč, takže vám vznikl přeplatek ve výši 25 Kč. Tento přeplatek bude zaúčtován v následujícím úhradovém období (září – listopad). V případě, že by vaše dítě/děti již školní družinu v příštím školním roce nemělo/i navštěvovat, bude vám přeplatek vrácen na první schůzce rodičů ve školním roce 2020/2021.

Za měsíce duben – červen samozřejmě žádná úplata vybírána nebude, školské zařízení není v provozu.

 

 

 1. Zápis do školní družiny

 

Zápis proběhne následujícím způsobem:

 

 • Zasíláme Vám žádost o přijetí k zájmovému vzdělávání. - zde
 • Vy ji vytiskněte, vyplňte (nebo naopak) a podepsanou nám ji vložte do poštovní schránky školy (u hnědých dveří).
 • Pokud nemáte možnost si žádost vytisknout, je možné si ji vyzvednout také v budově školy v předem dohodnutém termínu.
 • Termín k odevzdání žádostí o přijetí je do 15. 6. 2020.
 • Po tomto termínu obdrží každý žadatel registrační číslo a toto číslo Vám bude zasláno na email, uvedený na žádosti.
 • Termín pro zveřejnění výsledků přijímacího řízení je 22. 6. 2020 – výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy a též vyvěšeny na budově školy. Přijatí uchazeči budou uvedeni pod registračním číslem, které předem obdržíte, nikoliv pod svým jménem.

 

Počátek školního roku 2020/2021:

 • Na začátku školního roku 2020/2021 Vám budou předány/zaslány po dětech zápisní lístky, na kterých uvedete potřebné informace ohledně Vašich potřeb pro zajištění účasti dětí ve školní družině.
 • Další potřebné náležitosti již s Vámi budou řešit paní vychovatelky.

 

Prusinovice, 1. 6. 2020                                                                                      

Mgr. Ivona Kratochvílová                                                                  

ředitelka školy