Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aktuální informace

Od 17. 5. 2021:

- se ruší povinná homogenita oddělení školní družiny - účastníci se tedy vrací k původnímu rozdělení do dvou oddělení a k původnímu provozu tak, jak tomu bylo od 1. září.

- se ruší povinnost homogenity tříd - žáci tak budou vzděláváni dle rozvrhu, platného od 1. září.

- preventivní testování žáků - povinně 1x týdně v první den přítomnosti žáka ve škole.

- na procházce/školním dvoře mohou být žáci bez ochrany nosu a úst v případě vzdálenosti větší než 2 metry.

- ve vnitřních prostorech - nadále trvá povinnost nosit ochranu nosu a úst.

 

Plné znění si můžete přečíst zde: INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 17. května 2021

_________________________________________________________________

 

11. 4. 2021 - OD ZÍTŘEJŠÍHO DNE (12. 4. 2021) POKRAČUJE PREZENČNÍ VÝUKA. Informace obdrželi zákonní zástupci na své emailové adresy, můžete si přečíst i zde.

 

K výše uvedenému přikládáme informace pro zákonné zástupce žáků, kteří se prezenční výuky z důvodu testování nezúčastní.

V případě, že bude odmítnuto testování žáků zákonnými zástupci, žák:
- nesmí vstoupit do budovy školy
- bude ze své přítomnosti omluven
- bude k němu přistupováno stejně, jako by byl nemocný
- nemá nárok na poskytování distanční výuky
- práce bude zadávána denně přes platformu MS Teams a bude vyžadováno její odevzdávání stejným způsobem
- připojení do prezenční výuky nebudeme zajišťovat
- bude zván k přezkoušení v intervalu cca 1 x za dva týdny. Pokud MŠMT vydá konkrétní a zpřesňující  podmínky přezkušování žáků, nenavštěvujících prezenční výuku při otevřených školách, budeme se jimi řídit
- je velmi důležité být v intenzivním kontaktu s třídním učitelem.
 

______________________________________________________________

7. 4. 2021

Vážení rodiče,

vzhledem k Vaší očekávatelné nedočkavosti ohledně informací o znovuzahájení prezenční výuky v našem kraji a na základě informací, které byly zveřejněny na tiskových konferencích MŠMT a MZd včera (6. 4.) a dnes (oficiální informace, mířené přímo k ředitelům škol, do tohoto okamžiku stále nebyly doručeny) – Vám zasílám alespoň prvotní zprávy.

Dle dnešního krátkého sdělení na tiskové konferenci končícího ministra zdravotnictví Jana Blatného by Zlínský kraj měl mít posunutý nástup do škol o týden, tj. na 19. 4.

O dalším aktuálním vývoji Vás budu samozřejmě informovat, jakmile budeme mít informace.

Zatím se můžete seznámit se způsobem testování, které žáky čeká vždy v pondělí a čtvrtek (v případě nepřítomnosti v daném dni ihned po příchodu do školy).

Přikládám Vám níže odkazy na samotný průběh testu, který dětí čeká a také na stránky, související s testováním, která spravuje MŠMT.

Pokud Vaše dítě, které by mělo nastoupit do školy, prodělalo nemoc COVID-19, bude vhodné připravit potvrzení od lékaře – viz https://testovani.edu.cz/ - jsou zde uvedené výjimky z testování (kdy není nutné testovat dítě ani zaměstnance).

 

Ve Zlínském kraji budou využívány testy zn. Singclean. Video k odběru vzorků při testování a vyhodnocování: https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Informace k testování:

https://testovani.edu.cz/

https://testovani.edu.cz/pro-rodice

https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

 

____________________________________________________________________

28. 3. 2021 - MŠMT vydalo opět další informace k provozu škol, platné od 29. 3 do 11. 4. 2021.

Plné znění si můžete přečíst zde: INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 29. BŘEZNA 2021

____________________________________________________________________

20. 3. 2021 - MŠMT vydalo informace k provozu škol, platné od 22. 3. do 28. 3. 2021.

Plné znění si můžete přečíst zde: INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 22. BŘEZNA 2021

____________________________________________________________________

28. 2. 2021 - MŠMT vydalo informace k provozu škol, platné od 27. 2. do 21. 3. 2021.

Přečíst plné znění si můžete zde: INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 27. ÚNORA 2021

____________________________________________________________________

26. 2. 2021

Vážení rodiče,

od pondělí 1. 3. 2021 se dle nařízení Ministerstva zdravotnictví uzavírají školy pro všechny žáky i účastníky školní družiny.
Přesná doba není zatím uváděna, ministr zdravotnictví mluví o třech týdnech. Uvidíme, zda tomu tak opravdu bude.
Malou výhodou v této době je, že v týdnu 8. - 12. 3. jsou v kroměřížském okrese jarní prázdniny.
V době uzavírky škol bude s výjimkou jarních prázdnin probíhat distanční výuka pod vedením paní učitelek, jak jsme ji zažili na podzim a také v minulých dnech.
Přeji nám všem, aby tato uzávěra konečně přinesla kýžené výsledky.
___________________________________________________________________________

23. 2. 2021

Potvrzuji tímto zítřejší (24. 2. 2021) znovuzahájení provozu školy pro prezenční výuku 1. a 2. ročníku v běžném režimu, jak byl nastaven před jejím uzavřením 15. 2.

 
Velmi vás prosím, posílejte do školy pouze zdravé děti. Kontrolujte pečlivě jejich zdravotní stav, ať se nám škola za pár dní opět neuzavře.
V případě jakýchkoliv příznaků onemocnění kontaktujte ošetřujícího lékaře svého dítěte.
______________________________________________________________________________

22. 2. 2021

Vážení rodiče,

zasílám vám aktuální informace ke znovuotevření školy pro prezenční výuku 1. a 2. ročníku.
 
Zítra, 23. 2., zůstává škola ještě uzavřena, během dne budeme ještě komunikovat s KHS a následně vás budu informovat o skutečném datu otevření, pravděpodobně se bude jednat o středu 24. 2., ale zítra vám to ještě potvrdím.
 
Mgr. I. Kratochvílová

____________________________________________________________________________

15. 2.2021 - od dnešního dne je naše škola uzavřena nařízením KHS z důvodu výskytu nemoci covid. Ukončit uzavření školy je opět v pravomoci KHS. O všech důležitých informacích Vás budeme obratem informovat prostřednictvím kontaktních emailů a webových stránek.

Žáci 1. a 2. ročníku přechází na distanční vzdělávání,

provoz školní družiny je v toto období přerušen.

 

Rozhodnutí o uzavření školy: Rozhodnutí o uzavření školy od 15. 2. 2021

_____________________________________________________________________________

13. 2. 2021 - na stránkách MŠMT byla vyvěšena informace:

Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se od pondělí budou řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví a podle platných stupňů protiepidemického systému (v současné době stupeň 5)

 

Viz: https://www.msmt.cz/skoly-zustanou-ve-stejnem-rezimu-jako-doposud

_____________________________________________________________________________

28. 1. 2021 - dnes školy obdržely nové informace ohledně provozu škol a školských zařízení. Do 14. února zůstávají v platnosti nastavená pravidla vzdělávání.

 

Informace MŠMT: priloha_866955397_0_Informace 1. 2. 2021_ver2.pdf

_____________________________________________________________________________

24. 1. 2021 - Vážení rodiče, zajisté sledujete situaci kolem otevírání škol.

Situace je zatím taková, že 1. a 2. ročníky dochází prezenčně do školy, ostatní ročníky jsou nadále na distanční výuce. Termín nástupu těchto vyšších ročníků do školy ještě není stanoven.

 

PŘEDÁVÁNÍ VÝPISU Z VYSVĚDČENÍ

1. a 2. ročník obdrží výpis z vysvědčení ve čtvrtek 28. 1. 2021 ve škole.

Vyšší ročníky obdrží výpis z vysvědčení po otevření škol. S pololetními výsledky jste byli seznámeni prostřednictvím třídních učitelů. Toto hodnocení budou mít žáci i na výpisech, které na ně ve škole budou čekat.

29. 1. jsou dle Organizace školního roku pololetní prázdniny, na tomto se nic nemění. Děti z 1. a 2. ročníku v pátek tedy neposílejte do školy :-)

 

Děkuji vám všem za spolupráci a za pomoc dětem v tomto náročném období.

Všem přeji hlavně zdraví, pevné nervy a brzké otevření škol.

 

Mgr. Ivona Kratochvílová

 

Odkaz na informaci MŠMT: Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. ledna 2021

___________________________________________________________________________

7. 1. 2021 - dnes ministr zdravotnictví potvrdil, že v prezenční výuce pokračují pouze žáci 1. a 2. ročníku, ostatní zůstávají na distanční formě vzdělávání.

Odkaz na informaci MŠMT: Informace k provozu škol a školských zařízení od 11. ledna 2021

_____________________________________________________________________________

5. 1. 2021 - vzhledem k tomu, že protiepidemický systém je stále na hodnotě 5 a situace se nezlepšuje, předpokládám, že ani příští týden žáci 3. - 5. ročníku do školy nenastoupí. Žádná oficiální informace zatím nebyla vydána, předpoklad vychází pouze z aktuální hodnoty PES.

Mgr. Ivona Kratochvílová

_____________________________________________________________________________

29. 12. 2020

MŠMT vydalo již před Štědrým dnem následující nařízení (předpokládaná platnost opatření – zatím od 4. 1. do 10. 1. 2020):

 • Všichni přítomní ve škole budou trvale používat roušky, opět je nutno děti dostatečně zásobit (2 pro výuku, 2 případně pro školní družinu).
 • Do školy nevstupují další osoby mimo žáků a zaměstnanců, pokud to není nezbytně nutné a po předchozí domluvě.

 

 • Žáci 1. a 2. ročníku pokračují v prezenční výuce, bez TV a zpěvu. Do budovy školy přichází rovnou, nečekají venku.
 • TV budou žáci trávit převážně venku, vybavte je tedy dostatečným oblečením.
 • Prezenčně bude probíhat také doučování v těchto třídách.
 • Případná podpůrná opatření budou realizována u těchto ročníků také prezenčně ve škole.
 • Školní družina pro žáky 1. a 2. ročníku bude fungovat ve stejném režimu jako při podzimním návratu žáků těchto ročníků k prezenční výuce – ráno podle příchodu do školy ve kmenových třídách (opět není nutno čekat před školou, ale rovnou do ní vstoupit, a po nezbytných úkonech (měření teploty, dezinfekce) žáci odchází do svých tříd, kde pod dohledem učitelů počkají do zahájení výuky, po vyučování budou žáci 1. ročníku zůstávat ve své třídě a žáci 2. ročníku přecházet do učebny ŠD.
 • Odpolední provoz školní družiny bude probíhat do 15:15 hod.

 

 • Žáci ostatních ročníků se budou opět povinně vzdělávat distančním způsobem (plnit zadávané úkoly svých učitelů a zúčastňovat se online hodin, které naplánuje pedagog v prostředí MS Teams).
 • Podpůrná opatření u žáků 3. – 5. ročníku budou realizována dle domluvy mezi rodinou a pedagogem v prostředí MS Teams.

 

 • Obědy: V době distanční výuky mají žáci nárok na odběr dotovaných obědů, v případě zájmu se obraťte na poskytovatele školního stravování – školní jídelnu v MŠ. Prezenčně vzdělávaní žáci se mohou stravovat ve školní výdejně běžným způsobem při dodržování hygienických opatření (dezinfekce, roušky po celou dobu pobytu s výjimkou přímého konzumování stravy).

Text samotného nařízení MŠMT: Informace MŠMT - nařízení s platností od 4. 1. 2021

____________________________________________________________________________

16. 12. 2020

Vážení rodiče,

zajisté jste zaznamenali informaci o vyhlášení volných dnů pro žáky a účastníky ve dnech 21. - 22. 12. 2020. Raději Vám shrnutí přesto posílám.

Na pondělí a úterý před vánočními prázdninami vyhlásilo MŠMT volné dny bez povinnosti se distančně vzdělávat. Toto se týká jak školy, školní družiny, tak středisek volného času.
V těchto dnech tedy žáci nebudou ve škole přítomni. Poslední den, kdy přijdou do školy, bude pátek 18. 12.
Co se týče péče o děti, měli byste mít nárok na tyto dva dny na ošetřovné, bližší informace Vám sdělí Česká zpráva sociálního zabezpečení.
Pokud to bude jen trochu možné, užijte si s dětmi tyto dny a následně vánoční prázdniny. Doufám, že po novém roce nepřijdou další omezení a my všichni se zde v pořádku sejdeme 4. ledna.
Děkuji Vám za skvělou spolupráci a přeji vše dobré, hlavně zdraví, pohodu, spokojenost a také úspěšný a spokojený rok 2021.
Mgr. Ivona Kratochvílová

____________________________________________________________________________

24. 11. 2020 Informace k návratu všech žáků 1. stupně 30. 11. 2020 do školy

 

Provozní podmínky školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení s účinností

od 30. 11. 2020 do odvolání

 

Vážení rodiče, počínaje dnem 30. 11. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků všech tříd 1. stupně ZŠ na prezenčním vzdělávání.

Vzhledem k trvajícím mimořádným opatřením z důvodu výskytu onemocnění COVID-19 jsou stanoveny provozní podmínky základní školy po dobu trvání potřeby dodržování epidemiologických opatření a doporučení s účinností od 30. 11. 2020 do odvolání.

 

1. Provoz školy

Žáci se budou vzdělávat dle platného rozvrhu s výjimkou předmětů HV a TV v případě 2. a 3. ročníku. Vzhledem k nemožnosti spojení tříd (nařízení vlády) budou po dobu mimořádných opatření i v těchto předmětech vzděláváni žáci odděleně za následujících podmínek:

 • Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se nebudou spojovat.
 • V předmětu hudební výchova je zakázán zpěv.
 • V předmětu tělesná výchova je zakázána sportovní činnost, v rámci výuky tohoto předmětu budou žáci, pokud možno, pobývat venku na čerstvém vzduchu (procházky po okolí).
 • V plavání velmi pravděpodobně nebudeme v tomto roce již pokračovat.

Příchod do školy:

 1. Žáci do výuky budou přicházet do školy plynule, nebudou čekat před školou, škola bude otevřena a žáci po nezbytné dezinfekci a kontrole teploty (do školy nesmí vstupovat nikdo s příznaky infekčního onemocnění) budou ihned odcházet do svých tříd.
 2. Podmínky vstupu do školy: do školy vstupují pouze žáci a zaměstnanci školy. Všichni se povinně pohybují ve všech prostorách školy s rouškou, s výjimkou doby konzumace jídla a pití. Žáci musí být vybaveni rouškami podle délky svého pobytu ve škole – min. 2 – 4 (2 ŠD, 2 vyučování) a sáčkem na uskladnění použité roušky. 
 3. Žákovi s příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí. Tuto skutečnost potvrzuje praktický lékař pro děti a dorost.  
 4. Postup při podezření na výskyt nákazy COVID-19:
 • Pokud jsou příznaky patrné již při příchodu žáka do školy – žák není vpuštěn do budovy školy v případě, že je přítomen jeho zákonný zástupce.
 • Příznaky jsou patrné již při příchodu žáka do školy, ale není přítomen zákonný zástupce nezletilého žáka – škola tuto skutečnost neprodleně oznámí zákonnému zástupci žáka a informuje ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí žáka ze školy.
 • Příznaky jsou patrné v průběhu přítomnosti žáka ve škole - neprodleně dojde umístění žáka do předem připravené samostatné místnosti (izolace) a současně informování zákonného zástupce nezletilého žáka s ohledem na bezodkladné vyzvednutí žáka ze školy.
 • Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že je zapotřebí telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

2. Provoz školní družiny

Všechny ročníky budou ve školní družině po dobu mimořádných opatření fungovat odděleně a na jejich provozu se budou podílet nejen paní vychovatelky školní družiny, ale i paní učitelky po ukončení vyučování.

Nejsme však schopni při požadovaných podmínkách ze strany MŠMT zajistit provoz školní družiny v plném režimu. Každá třída musí mít vlastní oddělení.

Zajistili jsme provoz školní družiny alespoň takto:

Ranní provoz:              bez omezení

Příchod do školní družiny:

Účastníci ranní školní družiny přichází do školy v době, kdy jsou zvyklí přicházet, po nezbytné dezinfekci a kontrole teploty (do školy nesmí vstupovat nikdo s příznaky infekčního onemocnění) budou ihned odcházet do svých tříd, nikoliv do učebny ŠD.

 

Odpolední provoz:      1. a 2. roč. do 15:15 hod.

3. a 4. roč. do 14:30 hod.

Účastníci odpolední školní družiny budou čas trávit ve svých kmenových třídách pod dohledem paní vychovatelek nebo paní učitelek, v co největší míře (s ohledem na počasí) venku.

Po dobu pobytu ve školní družině jsou všichni povinni mít trvale, s výjimkou konzumace jídla a pití, nasazenou ochrannou roušku.

Po ukončení mimořádných opatření, až budou moci být účastníci opět spojeni do dvou oddělení, bude pro všechny ročníky opět zajištěn provoz až do 16:00 hod.

 

3. Provoz školní výdejny

 • Školní jídelna - výdejna bude v provozu.
 • Jednotlivé ročníky se budou stravovat odděleně, může tak dojít ke zpoždění při odchodu ze školy v případě, že žák odchází ze školy po obědě.
 • Žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušku, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Další podrobnosti jsou v kompetenci Mateřské školy, která jídelnu spravuje.

 

____________________________________________________________________________

17. 11. 2020

Do školy se 18. listopadu vrací 1. a 2. ročník.

Vzdělávat se děti budou běžným způsobem s výjimkou TV a HV. 

Ráno při příchodu ke škole budou hned vpuštěni do budovy (nebudou muset čekat na otevření školy v 7:20 hod.), bude jim změřena teplota a po nezbytné dezinfekci budou bezodkladně odcházet do svých tříd. I děti, které dochází do školní družiny, budou odděleně dle ročníků očekávat zahájení výuky (a po vyučování tomu bude podobně, každý ročník bude fungovat samostatně).
Po celou dobu výuky budou děti i zaměstnanci školy trvale používat roušky. Je tedy třeba děti zásobit dostatečným množstvím roušek - pro samotnou výuku minimálně dvě, pro družinu další dvě, pokud budou děti v družině ráno i odpoledne.
Místo TV budou třídy chodit na procházky. popř. sledovat sportovní programy (při nemožnosti pobývat venku s ohledem na počasí).
HV bude probíhat bez zpěvu. Paní učitelky mají možnost využít tuto hodinu dle svého uvážení s ohledem na dobu uzavřených škol k probírání učiva jiných předmětů.
Paní učitelky budou dbát na to, aby děti měly co největší komfort pro výuku, s častým větráním. Budou vyučování přizpůsobovat aktuální potřebě odpočinku s pobytem venku tak, aby se třídy nepotkávaly. Dbejte na to, ať jsou děti dostatečně teple oblečené.
Pokud jsou děti přihlášené do Doučování, bude probíhat běžným způsobem, třídy se nám při této aktivitě nemíchají.
 
V případě soužití s rizikovou osobou je možné se domluvit s ředitelkou školy na podobném systému, jako když je dítě nemocné, se zasíláním práce s paní učitelkou domluveným způsobem.

___________________________________________________________________________

11. 11. 2020 - konečně přinášíme alespoň pro některé z vás pozitivní zprávu - prvňáci a druháci se vrátí do školy, a to ve středu 18. 11. 2020.

Pravidla docházky jsou striktní:

- roušky budeme používat trvale, ve všech prostorách školy, TV a HV se nebude konat, jak je známe,

- školní jídelna a školní družina budou pro prezenčně vzdělávané žáky fungovat v běžném režimu, samozřejmě s hygienickými opatřeními,

- ostatní ročníky budou mít možnost osobní individuální konzultace s vyučujícím v předem dohodnutém čase.

Poslechněte si oznámení ministra školství: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3224458-pokud-se-bude-epidemie-vyvijet-jako-dosud-mohli-se-zaci-prvnich-a-druhych-trid-vratit

____________________________________________________________________________

30. 10. 2020  - dle sdělení ministra školství budou školy postupně otevírány na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví. V první řadě by se měli do škol vrátit žáci 1. a 2. ročníků. Kdy toto nastane, zatím netušíme. Nouzový stav byl prodloužen do 20. listopadu, otevírání škol s tímto termínem však nutně nemusí souviset.

____________________________________________________________________________

27. 10. 2020 - dnes ministr zdravotnictví oznámil, že se školy 2. 11. 2020 neotevřou - tisková konference: https://ct24.ceskatelevize.cz/video/3215734-vlada-oznamila-ze-pozada-o-prodlouzeni-nouzoveho-stavu-skoly-chce-nechat-dale-zavrene (čas 8:38).

Bližší informace k plánu otevírání škol by měly být zveřejněny v pátek 30. 10. 

____________________________________________________________________________

12. 10. 2020 - tisková konference Vlády ČR - https://ct24.ceskatelevize.cz/video/3205123-mimoradna-tiskova-konference-po-jednani-vlady-12-rijna

 

Podstatná informace:

Všechny základní školy v ČR přechází počínaje dnem 14. 10. 2020 na distanční výuku. Žáci se do škol vrátí v pondělí 2. 11. 2020.

Další informace budou sděleny prostřednictvím emailů a na webových stránkách školy.

____________________________________________________________________________

8. 10. 2020 - vyhlášena nová opatření Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva školství - https://ct24.ceskatelevize.cz/video/3202292-brifink-po-jednani-vlady-k-zavedeni-novych-opatreni-proti-sireni-koronaviru-z-8-rijna

 

Podstatné informace:

Výuka na prvních stupních základního vzdělávání zůstává beze změn. Ministr školství také oznámil, že na 26. a 27. října vyhlašuje dny volna. Provoz mateřských škol a školních družin zůstává nezměněn. Je však omezeno fungování školních klubů, jsou uzavřena vnitřní sportoviště včetně bazénů.

Pro naši školu to tedy znamená:

 

V návaznosti na opatření, vyhlášená 8. 10. 2020 - S PLATNOSTÍ OD PONDĚLÍ 12. 10. 2020 - prozatím do konce podzimních prázdnin (1. 11.):

 1. Přerušujeme plavecký výcvik – v termínech 12., 19., 26. 10.
 2. Přerušujeme sportovní kroužek.
 3. Přerušujeme Klub zábavné logiky a deskových her.
 4. Dochází k návratu rozvrhu hodin před plaváním.
 5. Hodiny TV budou realizovány zejména formou venkovních aktivit.

 

Dále dochází k následujícím změnám:

 1. Projektový den mimo školu ve Svíčkárně je zrušen a bude přesunut na jiný termín.
 2. Nebudeme letos realizovat odpoledne s rodiči před podzimními prázdninami.
 3. Podzimní prázdniny MŠMT prodlouží o pondělí a úterý 26. a 27. 10. (bude volný celý týden).
 4. Plánovaný Den otevřených dveří přesouváme na jarní období.

 

Zatím bude pokračovat v běžném režimu:

 1. Doučování v jednotlivých třídách
 2. Kroužek PC
 3. Logopedický kroužek

 

____________________________________________________________________________________

2. 10. 2020 - Informace o vydání nařízení Krajské hygienické stanice

Usnesení vlády z 30. 9. 2020

Informace - Zlínský kraj

Informace KHS Zlín

 

Podstatné informace:

Od 5. 10. 2020 je vyhlášen nouzový stav v celé ČR na období 1 měsíce.

U 1. stupně základních škol se v rámci vzdělávání zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy dále pokračuje, ovšem bez zpěvu). Režim pro sportovní činnosti se nemění.

____________________________________________________________________________________

1. 10. 2020 - Dle dnešního dotazu u KHS o realizaci plaveckého výcviku sdělujeme, že plavecký výcvik bude zahájen dle původního plánu v pondělí 5. 10. 2020.

Dle dnešní konzultace s KHS zrealizujeme také naplánovaný Projektový den ve Svíčkárně v Olomouci (15.10. 2020), pokud nenastanou nepředvídané okolnosti.

____________________________________________________________________________________

30. 9. 2020 - tisková konference Ministrů školství a zdravotnictví - https://ct24.ceskatelevize.cz/video/3195930-tiskova-konference-romana-prymuly-za-ano-a-roberta-plagy-ano-k-vyhlaseni-nouzoveho

 

Podstatná informace:

Z této tiskové konference vyplývá, že se pro nás zatím mnoho nemění. Z vyhlášených opatření pro nás na následujících 14 dní platí pouze hudební výchova bez zpěvu a tělesná výchova bude bez omezení.

Kroužky mohou být realizovány do počtu 10 žáků, to pro nás problém není, ten by mohl nastat s TYMY, raději se informujte přímo tam.

Plavecký výcvik zahájíme podle plánu, pokud neobdržíme informaci o opačném postupu. V případě odložení Vás budeme obratem informovat.

Máme v plánu také Projektový den mimo školu (na 15. 10., Svíčkárna Olomouc), zde zjišťujeme, zda můžeme opravdu realizovat nebo budeme měnit termín. Informace Vám obratem předáme.

_____________________________________________________________________________________

23. 9. 2020 Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem - zde

 

Podstatná informace:

Tento dokument slouží k orientaci všech aktérů vzdělávání pro případ prezenční, smíšené a distanční výuky v souvislosti s případnými nařízeními nebo mimořádnými opatřeními. Nastiňuje povinnosti všech subjektů a doporučení k jednotlivým způsobům výuky.

_____________________________________________________________________________________

18. 9. 2020 Nařízení Ministerstva zdravotnictví - MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ k nošení ochranných prostředků - zde.

 

Podstatná informace:

Pro 1. stupeň základních škol a přípravné třídy základních škol se režim nemění. V rámci výuky v učebnách o použití roušek vždy rozhodne vyučující. Ochrana dýchacích cest není vyžadována během přestávek při pobytu žáků v učebně. Žáci i všichni pracovníci školy musí nosit ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy (např. chodby a záchody).