Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní škola Prusinovice, okres Kroměříž

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

pro školní rok 2019/2020

 

Registrační číslo

Výsledek přijímacího řízení

1

přijetí

2

přijetí

3

přijetí

4

přijetí

5

přijetí

6

přijetí

7

přijetí

8

přijetí

9

přijetí

10

přijetí

11

přijetí

 

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Zlínského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, a to podáním, učiněným u základní školy, která rozhodnutí vydala.

Připomínáme, že předškolní vzdělávání dětí je součástí povinného vzdělávání do nástupu dítěte k plnění povinné školní docházky.

Prusinovice 5. dubna 2019

Mgr. Ivona Kratochvílová, ředitelka školy